ساعات کاری

ساعات کاری تاج محل

شنبه تا پنج شنبه: ۱۰:۳۰ الی ۲۱:۳۰

روزهای تعطیل: تماس بگیرید.

تلفن های تماس: ۰۲۱۵۵۶۵۵۴۱۵۰۲۱۵۵۶۶۵۱۲۷

واتساپ:۰۹۳۹۰۱۵۴۳۸۷