ساعات کاری تاج محل

در روزهای قرنطینه ساعات کاری از ساعت ۱۰:۳۰ الی ۱۹:۳۰ می باشد.

شنبه تا پنج شنبه: ۱۰:۳۰ الی ۲۱:۳۰

روزهای تعطیل: تماس بگیرید.

تلفن های تماس: ۰۲۱۵۵۶۵۵۴۱۵۰۲۱۵۵۶۶۵۱۲۷

پیامگیر واتساپ:۰۹۳۹۰۱۵۴۳۸۷