ساعات کاری تاج محل

شنبه تا پنج شنبه: ۱۰:۳۰ الی ۲۱:۰۰

روزهای تعطیل: تماس بگیرید.

تلفن های تماس: ۰۲۱۵۵۶۵۵۴۱۵۰۲۱۵۵۶۶۵۱۲۷

پیامگیر واتساپ: کلیک کنید