سفارش تلفنی محصولات ارگانیک

اگر به هر دلیل امکان ثبت سفارش اینترنتی را ندارید، مطلب مورد نظرتان را در ساعات کاری به این

واتساپ ارسال و کالای مورد نظرتان را سفارش دهید.

توجه داشته باشید مطالب سایت کامل می باشد لذا از ارسال پیام های تکراری در مورد موجودی،

قیمت، ساعات کاری و غیره خودداری فرمایید. همچنین توجه داشته باشید فقط به پیام های ارسالی

پاسخ داده می شود لذا از تماس تلفنی خودداری فرمایید.

خرید تلفنی

ثبت سفارش تلفنی

۱ ۲ ۱۱۵ ۱۱۶