روغن الاغ

۸۰,۰۰۰ ریال
روغن الاغ   از مهترین فوائد روغن الاغ می توان به درد های عضله ای و یا مفصلی و یا آرتروز کمر درد ،دیسک کمر ،پا درد ،گردن درد و … اشاره کرد که با زدن این روغن به محل درد آن را تسکین داد و تسکین و درمان انواع دردهای سیاتیک ،درمان درد های […]

موجود در انبار

توضیحات

روغن الاغ

 

از مهترین فوائد روغن الاغ می توان به درد های عضله ای و یا مفصلی و یا آرتروز کمر درد ،دیسک کمر ،پا درد ،گردن درد و … اشاره کرد که با زدن این

روغن به محل درد آن را تسکین داد و تسکین و درمان انواع دردهای سیاتیک ،درمان درد های ناشی از زخم معده و یا التهاب معده نیز جز فوائد روغن

الاغ می توان اشاره کرد.

افرادی که دچار پارگی یا زخم پوستی و عضله ای شده اند با استفاده از این روغن می توانند برای بهبود و تسکین محل زخم و یا شکسته شده استفاده

کنند و بعد از بهود دیگر هیچ اثری از محل زخم برجا نخواهد ماند.

 

خواص روغن الاغ

 

تسکین و درمان انواع دردهای سیاتیک ، آرتروز ، کمر درد ، دیسک کمر ، پا درد گردن درد

 

نقاط قوت

بدون بو

فاقد مواد شیمیایی

تسکین انواع دردهای سیاتیک