توضیحات

اشتراک گذاری

ریشه ایرسا

خواص ریشه ایرسا

 

مصرف ریشه ایرسا برای تنگی نفس توصیه شده است.

مصرف ریشه ایرسا در درمان ریزش مو نیز توصیه شده است.

همچنین ریشه ایرسا برای درمان جوش های ریزی که بر روی پوست سر بوجود می آید نیز مفید است.

ریشه ایرسا برای خارج کردن سموم کلیه نیز استفاده می شود.

ریشه ایرسا در درمان بواسیر مفید است.

از ریشه ایرسا برای درمان چاقی نیز استفاده می شود.

خاصیت درمانی ریشه ایرسا

 

 گرمی بخش، لطافت آور، رساننده، بازکننده و تنقیه کننده است.

اگر افشره اش را در عسل آب حل کنند  بلغم غلیظ را تنقیه می کند و بیرون می راند.

 

آرایش

 

 زنبق به تنهایی و همراه خربق که اندازه باشد در زدودن لکه های سیاه و کک و مک سودمند است.

 

دمل و جوش

 

 سائیده آن سفت شدگی ها، ورم های غلیظ ، خنازیر و جوش های پلید را درمان می کند.

 

زخم و قرحه

 

 در مداوای قرحه های پلید مفید است.

 

ناصورها را بهم می آورد و حتی اگر گرد آن استعمال شود گوشت را باز می رویاند و استخوان ها را با گوشت سالم می پوشاند.

مفاصل

 

 با روغن زیتون خستگی را از بین می برد.

اگر با سرکه خورده شود در علاج ترنجیدگی و گسستگی ماهیچه ها سودمند است.

اندام های سر

 

 خواب آور است و سر درد مزمن را از بین می برد.

گاهی آن را روغن گل محمدی و سرکه برای رفع سر درد می آمیزند.

زنبق خود به خود علاج سر درد است.

عطسه آور است. آب پز آن را در دهان گردانند درد دندان تسکین می یابد. 

روغن زنبق با سرکه صداهای گوش را خاموش می کند و نزله های مزمن را قطع می کند.

روغن زنبق بوی بد بینی را از بین می برد و پخته آن نیز همین را انجام می دهد.

از چرک زخم ها جلوگیری می کند.

چشم

 اشک آور است.

اندام های تنفسی و سینه

 

در مداوای درد پهلو، ذات الریه، تنگ نفسی، حناق، خفگی، سرفه و به ویژه سرفه ای که از رطوبت غلیظ باشد سودمند است.

از آنجا که بسیار لطافت بخش و بازکننده است، زائده های بند آمده درد سینه را بیرون می برد.

اندام های غذا

 

خوردن سرکه و زنبق که با هم باشند درد سرد کبد و طحال را تسکین می دهد.

به ویژه برای طحال بسیار مفید است.

خوردن یا مالش آن در علاج استسقا سودمند است.

اندام های دفعی

 

 دهانه بواسیر را باز می کند.

پیچش شکم را از بین می برد.

آب عشق و خواب جوانی دیدن را قطع می نماید.

زنبق و آب انگور کهنه مدّر حیض است.

در حالت سخت شدن زهدان و دردهای سرد زهدان باید در آب پز زنبق بنشینند.

اگر زن باردار زنبق و عسل را شیاف کند سقط جنین می کند.

روغن زنبق برای زهدان مفید است.

اگر زنبق کهنه را خرد کنند و درعسل بریزند و بخورند زرداب و مراره و بلغم را خارج می سازد.

تب ها

 

 روغن زنبق تب را از بین می برد و علاج تب و لرز است.

زهرها

 

 اگر همراه سرکه خورده شود پادزهر هر سمی است.

خوردن دم‏کرده ۴۰ گرم ریشه ایرســـا تازه آن در یک لیتر آب جوش برای رفع سختی تنفس، تنگی نفس و خواب رفتن عضلات،

رعشه، فلج، آسم، سستی بدن و برای ازدیاد حافظه و رفع درد ناحیه گلو مفید است.

اگر با آب عسل مخلوط و خورده شود برای استسقا، پاک کردن مثانه از رطوبتهای لزج، تسکین عطش، تسکین درد سیاتیکو

جلوگیری از ترشح غیر ارادی و بی‏ موقع اسپرم نافع است.

اگر ریشه ایرســـا جویده شود برای رفع بدبویی ناشی از خوردن چیزهای بدبو مؤثر است.

اگر پودر ریشه ایرسا با سرکه مخلوط و در ظرف مسی دم شود برای بهبود زخم ها و جراحت های مزمن و رویانیدن گوشت و زخم های کنار استخوان چه

از طریق خوردن و یا مالیدن مؤثر است.

تنقیه دم‏کرده ریشه ایرســا برای سیاتیک و رفع بدبویی بواسیر و رفع گوشت های زیادی نواسیر مفید است.

و غرغره دم ‏کرده ریشه ایرسا با آب عسل برای رفع خشونت قصبته الریه و چکانیدن قطره آن در بینی برای رفع بدبویی حفره ‏های بینی مفید است.

اگر ریشه ایرسا را در روغن زیتون بجوشانند و در گوش بچکانند سنگینی گوش را کاهش می‏ دهد.

 

طبیعت ایرسا

 

 گرم و خشک است.

توضیحات تکمیلی

وزن 100 گرم
error: محتوای محافظت شده