توضیحات

شربت لیمکیور (عنصلی) شفانگر نظری

 

خاصیت درمانی شربت لیمکیور (عنصلی) شفانگر نظری

  • آسم
  • برونشیت
  • سرفه های مزمن
  • تقویت سیستم ایمنی بدن
  • تنگی نفس
  • خلط آور
  • رفع انسداد عروق
  • درمان کبد چرب