قرص والی فلور نیاک

۳۵۰,۰۰۰ ریال
محتوی 30 عدد قرص

3 در انبار

توضیحات

قرص والی فلور

 

اضطراب یا تشویش عبارت است از یک احساس منتشر، ناخوشایند و مبهم هراس و نگرانی با منشأ ناشناخته، که به فرد دست می‌دهد و شامل عدم

اطمینان، درماندگی و برانگیختگی فیزیولوژی است. قرص والی فلور نیاک به عنوان داروی مضعف سیستم اعصاب مرکزی (CNS) عمل می‌کند. والرینیک

اسید سنبل الطیب احتمالا باعث وقفه در سیستم آنزیمی مسئول کاتابولیسم گابا (GABA) می‌شود. همچنین مالتول و اتیل مالتول گل ساعتی احتمالا دارای

اثرات آرام بخش روی سیستم اعصاب مرکزی (CNS) هستند. عصاره ریشه ریزوم سنبل الطیب با اتصال به گیرنده‌های گابا، آدنوزین، باربیتورات و بنزودیازپین

موجب آثار آرام بخش عصبی می‌شود، عصاره تام آبی و الکلی این گیاه به گیرنده‌های گابا A تمایل نشان می‌دهند. مواد مؤثره عصاره والریان، اسید والرینیک و

والپوتریات ها هستند. در مورد عصاره پاسیفلور هنوز ترکیب خاصی به عنوان مسئول اثرات سداتیوهیپنوتیکی آن مشخص نشده است. اما در تحقیقات

فیتوشیمیایی در عصاره گیاه مذکور فلاونوئیدی کومارین و اومبیلیفرون شده است.

عصاره والرین حاوی اسید والرینیک و الپوتریان ها است. تحقیقات نشان داده است که عصاره تام این گیاه اثر بسیار بالاتری تا تک تک اجزای فرآورده دارد. در

عصاره پاسیفلور هنوز ترکیب خاصی به عنوان مسئول اثرات مشخص نشده است. اما در تحقیقات فیتوشیمیایی در عصاره گیاه مذکور وجود فلاونوئیدهای

کومارین و اومییلیفرون مشخص شده است.

قرص والی فلور به عنوان خواب آور و آرام بخش کاربرد دارد .

اجزای فرآورده: حاوی عصاره های والریان (سنبل الطیب) و پاسیفلور (گل ساعتی)

مواد موثره: در مورد عصاره والریان، اسید والرینیک و والپوتریات ها می ­باشند.

در مورد عصاره پاسیفلور هنوز ترکیب خاصی به عنوان مسئول اثرات سداتیوهیپنوتیکی آن مشخص نشده است.

اما در تحقیقات فیتوشیمیایی در عصاره گیاه مذکور فلاونوئیدی کومارین و اومبیلیفرون شده است

مکانیسم اثر والی فلور

والریک به عنوان داروی مضعف سیستم اعصاب مرکزی (CNS) عمل می کند.

والرینیک اسید سنبل الطیب احتمالا باعث وقفه در سیستم آنزیمی مسیول کاتابولیسم گابا (GABA) می شود.

همچنین مالتول و اتیل مالتول گل ساعتی احتمالا دارای اثرات آرام بخش روی سیستم اعصاب مرکزی (CNS) می باشند.

 

موارد مصرف والی فلور

آرامبخش, خواب آور

مقدار مصرف والی فلور

به عنوان آرام بخش (۱ تا ۲ قرص،۲ الی ۳ بار در روز )

درمان بی خوابی (۱ تا ۲ قرص نیم ساعت قبل از خواب)

اسپاسم های گوارشی (۱ قرص، ۲ تا ۳ روز)

عوارض جانبی والی فلور

بی خوابی, سردرد, آریتمی, تحریک پذیری, برادیکاردی, آسیب کبدی, کاهش حرکات روده ای

نکات قابل توصیه

شرایط نگهداری: در جای خشک و خنک نگهداری شود.

قرص والی فلور ممکن است موجب افزایش اثرات دیگر آرام بخش ها و خواب آور ها باشد.

توضیحات تکمیلی

وزن 50 g