توضیحات

اشتراک گذاری

پودر روناس

 

نام های دیگر گیاه روناس، رودک، سورچاه، پاس کوه، دودانگ، فوه، عروق الصباغین است.

روناس گیاهی است به بلندی حدود دو متر و دارای ساقه ای پوشیده از خارهای ریز و کج که با مقطع چهار گوش می باشد.

گل های آن کوچک و به رنگ زرد مایل به سبز و میوه آن گوشتی با غشای کمی ضخیم می باشد.

ریشه آن به رنگ سرخ تیره، طویل و استوانه ای به حجم یک قلم تحریر و رنگ داخلش سرخ روشن است و طعمی تلخ و گس دارد.

در تابستان گل می دهد و زمان برداشت ریشه اواخر تابستان تا اوایل پاییز است.

این گیاه به طور وحشی در مناطق مدیترانه ای اروپا، آسیا، آفریقای شمالی، و قفقاز انتشار دارد.

در ایران در بیشتر مناطق در ری، دماوند، در مناطق غربی در اراک، تبریز، خوی و یزد، خاست، دلیمان، بلوچستان، هریرود و سایر مناطق می روید.

 

خواص درمانی گیاه روناس

 

ریشه روناس در رنگرزی (پشم قالی، عبا بافی، در صنعت برای رنگ کردن استخوان ها) مصرف دارد، ماده رنگی موجود در این گیاه موجب ایجاد رنگ صورتی

در ادرار و عرق بدن می شود. علاوه بر آن در تهیه داروهای نقرس، یرقان و کلیه هم کاربرد دارد.

در ریشه ترکیباتی وجود دارد که برای درمان ناراحتی های کلیوی و مثانه مصرف دارد، ضد عفونی کننده و آرام بخش هم می باشد.

قدرت تجزیه ی سنگ های کلیه و مثانه این گیاه شدید است و اثر آرام کننده دردها را دارد.

اگر بیست گرم از آن را در یک لیتر آب جوش دم کنید و به مرور بنوشید، مدر و قابض است، دافع سموم گزندگان می باشد.

افرادی که سگ های هار آن ها را گاز گرفته اند، اگر کوبیده ریشه روناس را همراه با غذا مصرف کنند، نافع است.

برای درمان نرمی استخوان و راشیتیسم، جوشانده ده تا پانزده گرم از آن را در یک لیتر آب جوش، دم کرده و صاف کنید و به مرور بنوشید، این جوشانده مدر

و قاعده آور هم هست.

 

سایر خواص گیاه روناس

برای درمان فلج، بی حسی و سستی اعضا، سیاتیک، لقوه، یرقان، تقویت معده، ازدیاد ترشح ادرار غلیظ، ازدیاد ترشح شیر و باز شدن عادت ماهیانه دو

تا چهار گرم از پودر روناس را با عسل مخلوط کرده و بخورید.

در صورتی که پودر روناس را با سکنجبین مخلوط و میل کنید، نیز برای باز کردن گرفتگی کبد و طحال نافع است.

اگر پودر ریشه را ضماد کنید برای درمان فلج و سایر بیماری های سرد مربوط به اعصاب، کچلی، قوبا که نوعی بیماری خارش پوست است و رفع عوارض

حاصله در پوست در اثر ضربه و کوفتگی مفید است.

توضیحات تکمیلی

وزن 100 گرم
error: محتوای محافظت شده